CALL US : 7888578968, 7888462179 Registration

Executive Member

Sudhir Kumar KheraChairman Name : CA Sudhir Kumar Khera
Mobile : +91-9463397878
Email Id : kherasudhir@rediffmail.com
Address : Chowk Kanak Mandi, Dhab Wasti Ram, Amritsar- 143006
Phone(Office) : 0183-2507580, 2556078
Phone (Residence) : 0183-2279783

CA Pooja TrikhaVice Chairperson Name : CA Pooja Trikha
Mobile : +91- 9779731147
Email Id : pooja_trikha@hotmail.com
Address : 39, The Mall, Behind Odeon Hotel, Amritsar-143001
Phone : 0183 -2226179, 0183-2530461

CA Davinder SinghSecretary Name : CA Davinder Singh
Mobile : +91-9814053744
Email Id : ca@davinderca.com
Address : 8, Queens Road, Amritsar-143001
Phone(Office) : 0183-5069771/72/73/74

CA. Iqbal Singh GroverTreasurer Name : CA. Iqbal Singh Grover
Mobile : 9914911272
Email Id : iqbalsrcc@gmail.com
Address : 70-A    , Green Avenue, Amritsar-143001
Phone : 0183-2506058/49

CA. Amit Handa Executive Member Name : CA. Amit Handa
Mobile : +91-9988317817
Email Id : caamithanda@gmail.com
Address : 175, Rani Ka Bagh, Amritsar-143001
Phone : 0183-2222299

CA. Sanjay AroraExecutive Member Name : CA. Sanjay Arora
Mobile : 9815023703
Email Id : sanjaysahiba@yahoo.com
Address : 6-7 , keshwar estate, Chowk katra Parja , near shastri market, Amritsar-143001
Phone : 01832540722

CA Neeraj SharmaExecutive Member Name : CA Neeraj Sharma
Mobile : +91-9814054585
Email Id : neeraj@shubhamstock.com
Address : 3, M.M. Malviya road, Amritsar
Phone : 01832227270

Sanjeev Kumar Gandhi Name : CA Sanjeev Kumar Gandhi
Mobile : +91-9988885446
Email Id : kritsanj@yahoo.com
Address : 23,beauty av.phase 5 Amritsar
Phone(Office) : 5002446